Tag Archives: TruePOS

Kassasystem kopplat till Fortknox

I veckan har vi installerat flera kassasystem med integration till bokföringsprogrammet fortknox. Automatiskt överförs dagsrapporterna,verifikationer och man kan dela kundregister och fakturera med mera! Stjernbergs skafferi  , Richts konditori  är några av kunderna som insåg fördelarna att koppla ihop sina system som underlättar företagandet och frigör massor av tid.